Date Personale

Eco Sol Proiect garanteaza tuturor partenerilor nosti protectia datelor cu caracter personal. Adresele, numerele de telefon, adresele de e-mail nu sunt predate nici unor terti.

Contracte

Eco Sol Proiect garanteaza confidentialitatea integrala in legatura cu termenii financiari, tehnici si de identitate a clientului prin clauze specifice introduse in contractele noastre.

Garantie

La solicitarea clientilor, in anumite situatii, specificatiile de confidentialiate pot fi insotite si de garantii financiare pentru a consolida astfel orice angajament facut in acest sens.

Ce stim sa facem